Zahtevi nastavnog plana i programa

 

  • Zahtevi nastavnog plana i programa

 

     Nastavni plan i program nalazi se u službenom, prosvetnom glasniku Republike Srbije, koji svake godine donosi Ministarstvo Prosvete Republike Srbije. On sadrži precizna uputstva namenjena prosvetnim radnicima o svakom nastavnom predmetu za svaki razred u osnovnoj školi. U njemu nalazimo ciljeve i zadatke svakog nastavnog predmeta, nedeljni i godišnji broj časova za svaki razred, kao i razna didaktičko-metodička uputstva.

     U oblasti muzičke kulture u nastavnom planu i programu dobijamo informacije i uputstva o operativnim zadacima i ciljevima koje treba realizovati. Zadaci i uputstva obrađeni su po razredima i tematskim celinama i to:

- Slušanje muzike (od I do VIII razreda)
- Dečije muzičke igre (od I do III razreda)
- Dečije muzičko stvaralaštvo (od I do VIII razreda)
- Izvođenje muzike pevanjem i sviranjem i osnovi muzičke pismenosti (od I do VIII razreda)
- Upoznavanje muzičkih dela, oblika (od VI do VIII) i instrumenata (VII razred)

 

Nastavni plan i program predstavlja samo orjentir po kome nastavnici dalje planiraju svoj rad. Kroz gore napomenute tematske celine, realizuje se redovna nastava muzičke kulture.

Međutim, ona ne zadovoljava sve potrebe koje škola kao kulturna vaspitno-obrazovna institucija ima, kao i onih učenika koji uživaju u muziciranju i želeli bi nešto više od redovne nastave.

Zato su, nastavnim planom i programom, predviđene i slobodne usmerene aktivnosti u okviru nastave muzičke kulture, a to su:

- Horsko muziciranje
- Orkestarsko muziciranje.

     Hor i orkestar biće organizovani nezavisno od redovne nastave muzičke kulture. Pravo na učešće u horu i orkestru imaju oni učenici koji pokazuju dovoljno interesovanja a imaju određeni nivo muzičkih dispozicija (muzički sluh). Ove slobodne usmerene aktivnosti izvode se kontinuirano tokom cele školske godine.

 

 

Što se tiče orkestra, on treba da postoji u svakoj osnovnoj školi u kojoj za to postoje uslovi. "Časovi hora i orkestra kao redovna nastava ulaze u fond časova nastavnika muzičke kulture. "(1)U sastav školskog orkestra ulaze učenici starijih razreda (od V do VIII razreda). Međutim, da bi se stvorili uslovi za to, od posebnog je značaja njihovo kulturno-muzičko vaspitanje već od prvog razreda osnovne škole. Deca pre nego što dođu do orkestra, moraju posedovati određen nivo muzičkog vaspitanja stečenog u ranijim razredima. To je vrlo čest problem kod nas, jer su deca u mlađim razredima vođena samo jednim prosvetnim radnikom - učiteljem, koji često nisu dovoljno stručni na polju muzičke kulture, ili ga jednostavno zapostavljaju kao manje bitnim predmetom.

Već od I razreda treba "učenike postupno osposobljavati da sviraju na dečijim ritmičkim instrumentima"(2). Deca se u tom periodu upoznaju sa osnovnim elementima muzičke umetnosti. Kroz dečije muzičke igre, osposobljavaju se za uočavanje i prepoznavanje dužih i kraćih tonova, viših i nižih, jačih i slabijih. Vrlo je poželjno oformiti muzičku radionicu, u kojoj će deca kroz igru praviti razne štapiće i zvečke i koristiti iste za pratnju razbrajalica, pesama i muzičkih igara. U III razredu bi trebalo da se dogodi jedna značajna novina koja je od velikog značaja za rad sa orkestrom i muzičko opismenjavanje učenika. "Uporedo se savlađuje i sviranje na jednom od melodijskih instrumenata koje učenici biraju prema mogućnostima i interesovanju (melodijske udaraljke, blok-flauta, sintisajzer, melodika i drugo)." (3).Deca u III razerdu počinju da pevaju i sviraju po notama u intervalu od C1 do G1. Pored sviranja na melodijskim dečijim instrumentima, treba i dalje negovati upotrebu ritmičkih udaračkih instrumenata. Ritmičke instrumente možemo i tada upotrebiti za pratnju jednostavnijih pesama i igara koje deca pevaju ili sviraju na melodijskim instrumentima. Takva jedna kolektivna saradnja već pomalo liči na mini-orkestar. Aranžmani treba da budu krajnje jednostavni. Učenike treba aktivno uključivati u pravljenju aranžmana, naručito od IV razreda. Tada oni već pevaju i sviraju u intervalu od C1 do C2. Pevanje i sviranje su jako bitni jer preko njih deca usvajaju osnove muzičke pismenosti.

     U starijim razredima sviranje na melodijskim dečijim instrumentima se sve više unapređuje sa većim tehničkim zahtevima. Obrađuju se i drugi, bliži tonaliteti (C, a, G, e), pojmovi povisilice, snizilice, razrešilice, i drugi. Već u VII razredu "učenici treba da sviraju izražajno, uz veće tehničke zahteve u odnosu na predhodni razred" (4). Izražajno sviranje je posebno bitno za potrebe orkestra i muzike uopšte. Zato ćemo u orkestru glavne i komplikovanije melodije i dodeljivati učenicima sedmog i osmog razreda, jer su zreliji u mogu izražajnije da sviraju i donesu melodiju. U svim razredima učenici treba aktivno da učestvuju u pripremanju programa za interna slavlja, kao i za druge javne nastupe.

"Školskim orkestrom se smatra instrumentalni ansambl sa najmanje deset instrumentalista koji izvode kompozicije u najmanje tri deonice."(5) Nastavnim planom i programom predviđen je fond časova orkestra, koji iznosi 136 časova godišnje, odnosno 4 časa nedeljno. Pored plana manifestacija, ovo je glavni orjentir o učestanosti rada orkestra. Broj časova proba orkestra može se i povećati pred nastup. Nastupi ne ulaze u fond časova koji je predviđen nastavnim planom i programom. Orkestar u toku školske godine treba da obradi najmanje osam kompozicija, od kojih će neke izvoditi i sa horom osnovne škole. "Repertoar školskog orkestra čine dela domaćih i stranih kompozitora iz raznih epoha, u originalnom obliku ili prilagođena za postojeći školski sastav."(6) Nastavnim planom i programom predviđeno je i da se neke kompozicije izvode zajedno sa horom. Takav jedan performans predstavljaće posebno zadovoljstvo i izvođačima i publici i podići će svaku svečanost na viši nivo.

     Poznavanje nastavnog plana i programa pomoći će svakom nastavniku muzičke kulture koji vodi orkestar da na pravi način organizuje i isplanira svoj rad. To se naručito odnosi na izbor repertoara orkestra, koga treba prilagoditi stepenu muzičke spremnosti učenika, koji se razlikuje od razreda do razreda. Značaj postupnog rada i pridržavanja nastavnog plana i programa je veliki, jer je on sistematski prilagođen različitim dečijim uzrastima. Nastavni plan i program je tako organizovan, da od I do VIII razreda, postupno uvodimo decu u svet muzičke kulture. Na taj način, moći ćemo da planiramo i realne ciljeve i zadatke koje ćemo uspešno realizovati.

(1)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 8 - broj 5
(2)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 5 - broj 5
(3)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 6 - broj 5
(4)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 7 - broj 5
(5)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 8 - broj 5
(6)Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 15.avgust 1995.strana 8 - broj 5